Telemedycyna, sztuka czy nauka?

system zdalnego monitorowania Twojego zdrowia

 

 

(Czy medycyna jest sztuką, czy nauką? Odpowiedź leży gdzieś pośrodku. Medycyna jest zarówno sztuką, jak i nauką. Z nauki korzystamy, gdy chcemy uzyskać obiektywne odpowiedzi, leki, narzędzia, a także aby udowodnić pewne zjawiska. Naukowe podstawy medycyny mogą zostać opanowane przez każdego: wymaga to jedynie ciężkiej pracy i wytrwałości. Aby jednak zostać dobrym klinicystą, trzeba również poczuć, pokochać, pielęgnować i w końcu zaakceptować sztukę medycyny. Tak właśnie działają nasi specjaliści.

Pojęcie „telemedycyna” opisuje dwa podstawowe obszary „medycyna” oraz „tele”, czyli „na odległość”, co oznacza, że najprostszą definicją telemedycyny jest określenie telemedycyny jako „medycyny na odległość”, czyli formy medycyny i opieki zdrowotnej łączącej elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statyczne, jak i dynamiczne (przesyłanie najwyższej jakości zdjęć EKG, USG, MRI). Pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość.

TinMed 24

Centrum Monitoringu Telemedycznego

tel. +48 663 831 900

mail bok@tinseh.com.pl

ZAMÓW USŁUGĘ DIAGNOSTYKI KONDYCJI SERCA